BLOEMSTILLEVENS VAN DORDTSE MEESTERS OMSTREEKS 1800

De topstukken uit de collectie zijn twee bloemstillevens van Cornelis Kuipers die, tot ze aan het museum werden geschonken, altijd in privé-bezit van nazaten van de schilder zijn gebleven.

Foto’s Marco de Nood

Speciaal voor de tentoonstelling konden 8 andere bloemstillevens van Dordtse meesters uit binnen- en buitenland in bruikleen worden verkregen. Deze worden in de beide stijlkamers aan de voorzijde van het pand getoond.

Bloemstillevens waren in de 17de eeuw zeer populair bij het publiek. Aan het einde van de 18de eeuw waren er echter in het hele land slechts een handjevol kunstenaars in dit genre actief. De bekendste hiervan waren Gerard van Spaendonck, die al snel naar Parijs zou verhuizen, Wybrand Hendriks en Jan van Os.

In deze tentoonstelling zijn in totaal tien werken van Dordtse makelij te zien van niet minder dan zeven verschillende kunstenaars! Een particuliere eigenaar heeft twee pendanten van Abraham van Strij beschikbaar gesteld, die hij enige jaren geleden op de Tefaf heeft aangeschaft en die nog nooit in een museum werden getoond. Diverse andere particulieren hebben eveneens werk uitgeleend voor de tentoonstelling.

Foto Carla van de Puttelaar