DORDRECHT IN HET TEKEN VAN DE SYNODE

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan 100 predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Synode van Dordt. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat van invloed is geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden, tot op de dag van vandaag.

De ode aan de Synode vindt plaats van november 2018 tot en met mei 2019, gelijk aan de periode van 400 jaar geleden.

Website
Dordrecht staat uitgebreid stil bij deze historische gebeurtenis in de vorm van diverse activiteiten en evenementen. Alle activiteiten zijn bijeen gebracht op de speciale website www.synode400.nl.

Op de volgende pagina leest u meer over de expositie over dit onderwerp in het Dordts Patriciërshuis.