LUSTRUMTENTOONSTELLING CORNELIS KUIPERS EN ZIJN DORDTSE TIJDGENOTEN

De ontstaansgeschiedenis van het Dordts Patriciërshuis is de afgelopen jaren in diverse media reeds uitgebreid aan de orde gekomen. Toen de laatste bewoners het pand in 2001 aankochten troffen zij in de ontvangstkamer en de eetkamer een haardstuk aan van de Dordtse schilder Cornelis Kuipers.
Dit was voor hen aanleiding om meer werk van deze tamelijk onbekende schilder te gaan verzamelen. Ondanks het feit dat van het Dordrechts museum twee schilderijen van hem in langdurig bruikleen werden verkregen bleek het zeer moeilijk om meer werk van Kuipers te bemachtigen.
Daarom werd besloten om ook schilderijen en tekeningen van zijn tijdgenoten te gaan verzamelen.
Toen de collectie de jaren daarna fors werd uitgebreid met meubels en andere gebruiksvoorwerpen was in 2011 de tijd rijp voor de opening van het Dordts Patriciërshuis.

Het leek de initiatiefnemers dan ook gepast om de tentoonstelling ter gelegenheid van het eerste lustrum te wijden aan de schilder met wie het allemaal is begonnen: Cornelis Kuipers. Zijn leven en werk wordt door de gerenommeerde kunsthistoricus Richard Harmanni beschreven in het boek, dat eveneens ter gelegenheid van dit lustrum is verschenen.

Er worden ook tekeningen getoond van een aantal tijdgenoten van Cornelis Kuipers zoals M. Schouman, J.C. Schotel en L. de Koningh.
Speciale aandacht is er voor zijn zoon Hendrik Kuipers.

HET OEUVRE VAN HENDRIK KUIPERS

Vrij recent konden twee pendantportretten van een echtpaar, getekend door Hendrik Kuipers (1764-1798) worden aangekocht. Het werk van deze oudste zoon van Cornelis Kuipers, die reeds op de jeugdige leeftijd van 34 jaar overleed, is uiterst zeldzaam.
Het mansportret dateert uit 1790 en stelt een neef van Hendrik, Christoffel Kuipers voor, terwijl op de drie jaar later vervaardigde pendant zijn echtgenote Maria Rosa Petraeus is afgebeeld.

Voor de tentoonstelling heeft het Rijksmuseum (t/m 31 december) drie etsen en een tekening van Hendrik Kuipers in bruikleen afgestaan. Tezamen met de twee tekeningen uit de eigen collectie van het museum is nu het gehele oeuvre van deze jong gestorven kunstenaar bij elkaar gebracht!