ONLINE MAGAZINE NR. 2
HET DORDTS PATRICIERSHUIS PRESENTS

CORNELIS & HENDRIK KUIPERS
EN HUN DORDTSE TIJDSGENOTEN
TEKENINGEN EN SCHILDERIJEN
EXPOSITIE/MUSEUM
28 SEPTEMBER T/M 30 APRIL 2017