Beatrix

UITMUNTEND: MODERNE SILHOUETTEN

Nog dagelijks komen we silhouetten tegen in onze portemonnee: wie naar het portret van toenmalig koningin Beatrix op de euromunten kijkt, kan vaststellen dat men met dat portret (naar een foto van Vincent Menzel) een modern silhouet in handen heeft. Niet van papier of met verf, maar in slijtvast metaal. In de jaren zeventig van de vorige eeuw gold Mentzel als de ‘Fotograaf van de Macht’. Hij portretteerde ministers en staatshoofden in binnen- en buitenland. Viermaal maakte Mentzel, wiens oeuvre grotendeels wordt bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam, portretten van koningin Beatrix voor o.a. een postzegel en bovengenoemde munt.