PROMOTIE HANS VAN HERWIJNEN

Op 9 december 2020 promoveerde Hans van Herwijnen, die sinds de oprichting als secretaris is verbonden aan onze stichting, tot doctor in de geesteswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Wij wensen Hans van harte geluk met dit resultaat waaraan een onderzoek van circa twintig jaar ten grondslag ligt!