SPOTPRENT IN DE SPOTLIGHTS

Spotprent op de arminianen uit 1618: D'Arminiaensche dreckwaghen. De voorstelling toont hoe de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en enkele andere hervormers in een wagen worden afgevoerd. De wagen wordt getrokken door twee wilde paarden genaamd 'onenichheyt' die allebei een andere kant uit willen gaan. In de wagen zitten Johannes Wtenbogaert (op de bok), Jacobus Arminius, Petrus Bertius, Conradus Vorstius, Jacobus Taurinus, David Joris, Adolphus Venator, Dirck Volkertsz Coornhert en de 'Afvallighe Weder-dooper'. Voor de wagen staan twee jezuïeten. Rechts op de voorgrond proberen twee arminianen tevergeefs ook een contraremonstrantse predikant op de wagen te krijgen. De man links met een brandende fakkel wijst de wagen de weg en stelt Johan van Oldenbarnevelt voor. Onder de voorstelling is een tekstblad geplakt van vijf kolommen met twee verzen en een legenda A-O in het Nederlands.