PATRICIERSHUIS PRESENTS

Beste lezer,

Hierbij doen wij u wederom een uitgave toekomen van ons magazine “Patriciërshuis Presents”. Het eerste nummer was gewijd aan de tentoonstelling van hedendaagse glasobjecten die zijn gemaakt door kunstenaars uit diverse landen. Deze tentoonstelling was voor Hans van Rossum aanleiding om contact met ons museum op te nemen met de vraag of er interesse bestond om zijn collectie Romeins glas te tonen.
Na diverse gesprekken, waarin het enthousiasme van beide kanten steeds groter werd, ontstond echter het idee om meerdere verzamelaars te benaderen met de vraag of zij bereid waren om ook een deel van hun collectie in bruikleen af te staan.
Ook deze verzamelaars reageerden enthousiast op dit idee waardoor het mogelijk werd om een omvangrijke collectie voorwerpen te exposeren over een periode die aanvangt in de 6e eeuw voor Christus en eindigt in het begin van de 20e eeuw.
Op de eerste pagina’s van dit magazine stellen wij de verzamelaars graag aan u voor.

Naast glazen voorwerpen zijn er prachtige Romeinse munten te zien en enige schilderijen van kunstenares Annelies Jonkhart.

We hopen u dat wij hiermee uw interesse hebben gewekt om weer eens een bezoek aan ons museum te brengen!

Laurens & Ilse Gooshouwer