"MAKE OVER" VAN DE MAASKAMER

In onze vorige nieuwsbrief en op ons Instagram- en Facebook-account hebben wij uitgebreid verslag gedaan van de vele schilderwerkzaamheden en kondigden toen aan dat wij verwachtten dat de metamorfose in de zomer van 2021 gereed zou zijn. Dat was helaas iets te ambitieus want pas in het najaar kon een aanvang worden gemaakt met het schilderen van de ornamenten en de portretmedaillons door decoratieschilder Anne Fila. Er werden door haar vele “proefstukken” opgezet en vastgelegd en na rijp beraad en overleg met diverse deskundigen werd een definitieve keuze gemaakt.

Het hele restauratieproces is vastgelegd in een film, die wij binnenkort op ons youtubekanaal gaan plaatsen. Als abonnee op onze nieuwsbrief stellen wij u echter graag in de gelegenheid om deze alvast hier te bekijken.