DANKWOORD

Inclusief voorbereiding, aanvraag omgevingsvergunning e.d. heeft de verbouwing van de kelder en het groot onderhoud ruim 2 jaar in beslag genomen. Dit heeft een grote mate van flexibiliteit gevergd van onze vrijwilligers maar zeker ook van de bezoekers.

Bij de voorbereiding en begeleiding van de verbouwingswerkzaamheden hebben velen belangeloos hun steentje bijgedragen. Zonder iemand te kort te willen doen willen wij graag Hans Wetemans bedanken, die in zijn werkzame leven betrokken was bij talrijke renovaties van monumenten. Samen met architect Chanan Hornstra is in nauw overleg met de afdeling monumentenzorg van de gemeente en Van Boxsel Engineering een instandhoudingsplan opgesteld. Hiermee is de toekomst van het pand weer voor lange tijd veiliggesteld.

Bij de begeleiding van de verbouwing was (en is) de inzet van ons bestuurslid Peter Zwaanenburg van onschatbare waarde.

Al met al is de verbouwing niet alleen een tijdrovende- maar ook kostbare exercitie geweest. De financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, de van der Mandele stichting en het Hendrik Mullerfonds was in dit kader onmisbaar!