DE EERSTE VERDIEPING

Aan de rivierzijde van het pand bevinden zich twee expositieruimtes. De linker ruimte bevat een collectie “herenattributen” zoals tabaksdozen, zilver etc, etc. Tevens wordt in deze ruimte een deel van onze collectie tekeningen tentoongesteld. Tot 5 september is daar de tentoonstelling “Landschappen en dierstukken van Dordtse meesters” te zien.

Willem van Leen (1753 – 1825): Tak met twee roodmasker dwergpapegaaien

De rechter ruimte bevat een aantal “dames attributen” zoals ivoren haarspeldendoosjes, waaiers, naaigerei, etc, etc. Tevens is er een vitrine met daarin een zeer zeldzame desserttoren, die in geen enkel ander Nederlands museum te zien is.

Tussen deze beide expositieruimtes bevond zich een badkamer uit 1970 die thans geen functie meer heeft. Dat bracht ons op het idee om deze ruimte uit te breken zodat daar twee (kopieën van) japonnen uit 1770 en 1815 kunnen worden getoond.