DE KUNST VAN HET GENIETEN

Proeven, snuiven, ruiken in wolken van genot.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Dordts Patriciërshuis is vorig jaar een boek verschenen waaraan niet minder dan 7 gerenommeerde auteurs hun medewerking hebben verleend. In de bijdrage van Joseph Estié, wekelijks te zien in het TV-programma “Tussen kunst en kitsch”, aan dit boek valt te lezen dat het dessert het hoogtepunt van de maaltijd vormde aan het einde van de 18de eeuw.
Geïnspireerd door deze opmerking heeft het museum recentelijk bij kunsthandel Frides Laméris te Amsterdam een zeer zeldzame “pyramid of glass” kunnen aanschaffen.
Dit stuk werd als “center piece” of “surtout de table” tijdens het dessert in het midden van de tafel neergezet. Een pyramide (of toren) van glas bestaat uit een aantal op elkaar gestapelde tazza’s met daarop kleine glazen van verschillende vorm. Een dessert toren met het heldere en glanzende loodglas, de vele kleuren van vruchten en desserts zorgden voor een indrukwekkend effect. Dit was ook exact de bedoeling want het dessert “versierde de maaltijd” om maar met een contemporaine bron te spreken.
Voor zover ons bekend bevinden zich geen “pyramids of glass” in Nederlandse musea!

Na het dessert trok men zich terug om zich over te geven aan de genoegens van het pijproken. Deze erfgoedtraditie wordt zichtbaar gemaakt door het tentoonstellen van veelsoortige tabakspijpen, snuifdozen, kwispedoors, tabaksdozen, tegels, prenten en gereedschappen. Aldus wordt een breed overzicht verkregen van de cultuur van het pijproken in de tweede helft van de achttiende eeuw.
De circa 150 voorwerpen zijn in bruikleen verkregen van het museum Joure, het Tabakshistorisch Museum Delft en diverse particulieren.