DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN

Het afgelopen jaar zijn er vele maatregelen getroffen om de vochtproblemen in de kelder aan te pakken. Eén van de oorzaken van deze problemen waren verstopte rioleringsleidingen. De vochtigheidsgraad van de muren liep hierdoor op sommige plaatsen op tot meer dan 95%! Daarom is er in de ketelruimte op zolder een WTW-ventilatie-unit geplaatst. Die voert vervuilde lucht af en schone lucht aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Via de voormalige liftschacht staat deze in verbinding met de kelder waardoor daar in elke ruimte een regelbare luchtstroom kan worden gerealiseerd. Tevens is elke ruimte voorzien van radiatoren zodat deze optimaal kan worden verwarmd.

De grootste ingrepen vonden echter “ondergronds” plaats. De ijsselsteentjes, die tijdens de restauratie in 1969 waren aangebracht, zijn verwijderd. Nadat er circa 50 ton (!!!) zand en grond is afgegraven is de riolering vervangen en is er een gescheiden afvoer van vuil water en regenwater gerealiseerd. Vervolgens zijn er schelpen gestort om optrekkend vocht te voorkomen.

Tot slot zijn de plafonds geïsoleerd met steenwol.