DE TOTSTANDKOMING VAN DE EXPOSITIE

In 2015 is het pijproken, mede door bemiddeling van toenmalig burgemeester van Dordrecht, de heer A. Brok, tot cultureel erfgoed verklaard. Dit was voor de heer Cor Crans, voorzitter van de Nederlandse Pijprookfederatie, aanleiding om contact op te nemen met het Dordts Patriciërshuis om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijke expositie. Omdat het museum voor wat betreft de programmering van de tentoonstellingen reeds een aantal jaren was “volgeboekt” heeft het even geduurd maar nu is het eindelijk zover!

Omdat het museum zelf slechts over enkele voorwerpen, zoals een zilveren pijpcomfoor, beschikt zijn het museum Joure, het tabakshistorisch museum Delft alsmede enige particulieren benaderd voor het beschikbaar stellen van in totaal circa 150 voorwerpen!

De expositie geeft aldus een breed overzicht van de cultuur van het pijproken in de tweede helft van de achttiende eeuw en daarna. De erfgoedtraditie wordt zichtbaar gemaakt door het tentoonstellen van veelsoortige tabakspijpen, snuifdozen, kwispedoors, tabaksdozen, tegels, prenten en gereedschappen.

Wij zijn de initiatiefnemers Cor Crans en zijn echtgenote Reijncke, de heer Louis Bracco Gartner van het tabakshistorisch museum Delft en de andere bruikleengevers veel dank verschuldigd voor hun belangeloze inzet!

Tevens is dank verschuldigd aan het VSB-fonds, dat deze tentoonstelling mede mogelijk heeft gemaakt!