Glazen voorwerpen weer terug
naar de bruikleengevers

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het Dordts Patriciërshuis de afgelopen maanden het decor geweest voor een tentoonstelling van glas in combinatie met Romeinse munten en hedendaagse kunst

Niet minder dan zes verzamelaars reageerden enthousiast op het idee voor deze combinatie waardoor het mogelijk werd om een omvangrijke collectie te exposeren, die bij elkaar een periode bestreek van 2500 jaar!

Door de enthousiaste rondleidingen van een aantal van deze verzamelaars kregen wij zoveel aanvragen van collega-musea zoals museum Bisdom van Vliet te Haastrecht, het Belastingmuseum te Rotterdam en het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden dat de verzamelaars zich bereid verklaarden hun kostbare schatten nog wat langer uit te lenen zodat de expositie met enige weken kon worden verlengd. Ook de bekende hedendaagse schilder Henk Helmantel, de Ridderschap van Holland en diverse andere gezelschappen toonden zich zeer onder de indruk van het gebodene.

Zonder iemand te kort te willen doen willen wij met name bruikleengever Hans van Rossum danken voor zijn tomeloze inzet de afgelopen maanden!