JOOP VAN DER GROEN

Romeins glas al 15 jaar mijn grote passie.

Ik had al twintig jaar een bijzondere interesse in de Romeinse tijd en alles wat daarmee samenhangt toen ik begin 2003 voor het eerst een speciale tentoonstelling van Romeins glas bezocht. Dat was in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Het betrof een tijdelijke expositie met als titel Glazen Glorie in de Oudheid – Glazen uit de klassieke oudheid in het Gemeentemuseum Den Haag”. Ik vond het een fascinerende expositie en kocht daarom ook de publicatie met de gelijknamig titel. Na die bestudeerd te hebben besloot ik een paar objecten van Romeins glas aan te schaffen als aanvulling op een kleine collectie Romeins aardewerk, die ik al had. Enige weken later kocht ik mijn eerste Romeinse glazen flesje. Weer enige weken later kocht ik een mooie glazen kan en een drinkglaasje, beide ook Romeins glaswerk.

Dat was het begin van een nieuwe passie: glas uit de Romeinse tijd. Sindsdien groeide mijn collectie jaarlijks met gemiddeld acht à negen objecten. Voor het verwerven van nieuwe aanwinsten bezoek ik fairs in Europa en zoek ik op websites van handelaren en veilingen over de hele wereld. Het uitgangspunt bij iedere aankoop is steeds dat die iets toevoegt aan de collectie door de vorm, de technische uitvoering, de kleur, de decoratie en/of het functioneel gebruik van het object.

Het verzamelen en de uitbouw van de collectie is slechts één belangrijk facet van de hobby. Even belangrijk, zo niet nog belangrijker, is het verwerven van kennis door het lezen van vakliteratuur, waarvan een overvloed bestaat.

Ook boeiend en leerzaam zijn de contacten en gedachtewisselingen die ik vaak heb met een aantal bevriende mede-collectioneurs van glas uit de oudheid. En soms exposeren we samen. Na een eerdere expositie in het Thermenmuseum in Heerlen nu hier in het Patriciërshuis in Dordrecht.